Definasyon Nedir?

Definasyon, bir kavramın ne olduğunu tanımlama işlemidir. Hem günlük hayatta hem de bilimsel çalışmalarda sıkça kullanılan definasyonun önemi oldukça büyüktür. Bir kavramın net bir şekilde tanımlanması, doğru anlaşılmasını ve kullanılmasını sağlar.

Definasyon yapabilmek için kavramların özelliklerini ve sınırlarını belirlemek gerekir. Bu sayede bir kavramın ne olduğu kolayca anlaşılır ve tartışmalara açık bir durum oluşmaz.

Definasyon, analitik ve sentetik olmak üzere iki farklı yöntemle yapılabilir. Analitik definasyon, kavramın kendisi üzerine yapılan tanımlamadır. Sentetik definasyon ise kavramın dışındaki öğeleri de dikkate alarak yapılan tanımlamadır.

Definasyonun hem günlük hayatta hem de bilimsel çalışmalarda kullanım alanları oldukça geniştir. Ancak sınırlanabilirlik sorunu bazı durumlarda karşılaşılan bir problem olabilir. Bu sorunun çözümü için örnekler vermek ve kavramın özelliklerini net bir şekilde belirlemek gerekmektedir.

Definasyon, kavramların doğru anlaşılmasını sağlar ve tartışmalara açık bir durumun oluşmasını engeller. Bu nedenle önemi oldukça büyüktür ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Definasyonun Özellikleri

Definasyon, kelime anlamı olarak bir kavramı açıklama işlemidir. Temel özellikleri arasında açıklık, netlik, doğruluk, genellik ve özlülük yer almaktadır. Ayrıca definasyonlar, analitik ve sentetik olarak iki gruba ayrılır. Analitik definasyonlar, açıklanacak kavramın özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde ele alırken, sentetik definasyonlar ise kavramın çevresel faktörlerini de dikkate alır. Kategori definasyonu, belirli bir kavramı genel bir sınıflandırmada tanımlarken, nesne definasyonu ise belirli bir nesnenin niteliklerini açıklamayı amaçlar.

Definasyon Nasıl Yapılır?

Definasyon, bir terimin anlamını belirlemek için yapılan bir işlemdir. Definasyon yapılırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır:

 • Terim açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir.
 • Terim, tanımlayan başka terimler kullanılmadan ifade edilmelidir.
 • Aynı terim, farklı anlamlar taşıyabilir. Bu nedenle, terimin hangi anlamı ifade ettiği belirtilmelidir.
 • Definasyon, belirli bir kültür, dil ve zaman dilimi içerisindeki kullanım bağlamında ele alınmalıdır.
 • Definasyonda kullanılan dil, okuyucuların anlayabileceği bir düzeyde olmalıdır.

Örnek olarak, “sevgi” terimi için bir definasyon yapabiliriz:

Terim Tanımı
Sevgi Karşılıklı saygı ve sadakat temelinde güçlü duygusal bir bağ.

Bu tarz bir definasyonda, terimin anlamı açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir.

Analitik Definasyon

Analitik definasyon, bir seçilen terimin kavramsal bileşenlerinin uygun olarak analizi yoluyla yapılır. Bu tanım yöntemi, terimin tam olarak ne anlama geldiğini anlamaya yardımcı olabilir.

Bu yöntem, terimi öznel yargılardan arındırarak tam olarak objektif bir şekilde tanımlama amacına hizmet eder. Analitik definasyon, aşağıdaki unsurlar kullanılarak gerçekleştirilir:

 • Kavramsal bileşenlerin tanımlanması
 • Kavramsal bileşenlerin ilişkilerinin belirlenmesi
 • Kavramsal bileşenlerin terminolojik açıklaması

Bu unsurların kullanımı, terimin tam olarak ne anlama geldiğine dair bir fikir edinmenizi sağlayacaktır. Analitik definasyon, özellikle bilimsel çalışmalarda önemlidir ve doğru ve net tanımlar yapılması için kullanılır.

Kategori Definasyonu

Kategori definasyonu, bir terimin neye ait olduğunu belirten bir definasyon türüdür. Terimin hangi ana kategoriye ait olduğu belirlenir ve daha detaylı bir açıklama yapılmadan kategori belirtilir. Örneğin, “meyve” kategorisi altında yer alan “elma” terimi için kullanılabilir.

Kategori definasyonu, genellikle sınıflandırma ve kataloglama işlemlerinde kullanılır. Kitap, film veya müzik kütüphanelerinde kullanım alanı bulur. Ayrıca ürünlerin ticari amaçlı sınıflandırılması ve pazara sunulması amacıyla da kullanılır.

 • Kategori definasyonu, terimin hangi kategoriye ait olduğunu belirleyerek kısa ve öz bir tanım sunar.
 • Birçok endüstride sınıflandırma ve kataloglama işlemlerinde kullanılır.
 • Ticari amaçlı ürün sınıflandırması ve pazarlama stratejilerinde de kullanım alanı bulur.

Nesne Definasyonu

Nesne definasyonu, bir nesneyi diğer nesnelerden ayırt etmek için kullanılan bir definasyon türüdür. Nesne, maddi veya soyut bir varlık olabilir. Örneğin, bir sandalye nesnesi, sırt dayama yüzeyine sahip, oturma alanı olan, ayakların oturma yüzeyine dik açıda konumlandığı bir mobilya olarak tanımlanabilir.

 • Bir kalem nesnesi, mürekkepli veya kurşunlu, yazı yazmak için kullanılan, cilalı bir araçtır.
 • Bir telefon nesnesi, bir kablosuz cihazdır, sesli ve yazılı mesajlaşma, video görüşme ve internet bağlantısı gibi özellikleri vardır.
 • Bir kitap nesnesi ise, sayfalara yazılmış, öykü veya bilgi aktarımı amaçlı basılı bir objedir.

Sentetik Definasyon

Sentetik definasyon, bir kavramı özelliklerinden yola çıkarak açıklama yöntemidir. Bu tür definasyonlar, kavramın gerçek hayattaki özelliklerini ve işlevlerini yansıtmaya çalışır. Örneğin, “araba” kelimesi için bir sentetik definasyon yapacak olursak, “Tekerlekleri üzerinde hareket edebilen bir motorlu taşıt” şeklinde bir açıklama yapabiliriz.

Sentetik definasyonlar, analitik definasyonlardan farklı olarak somut örnekler içerir ve somut özellikleri listelemeye çalışır. Bu nedenle sentetik definasyonlar daha açıklayıcıdır ve gerçek hayattaki işlevselliği yansıtmaya çalışır.

Aşağıda, “masa” kelimesi için bir sentetik definasyon örneği verilmiştir:

Kavram Özellikler
Masa Tekerlekleri olmadan yere sabitlenmiş, düz yüzeyli bir mobilya parçası

Koşullu Definasyon

Koşullu definasyon, bir nesnenin tanımını koşullara bağlı olarak yapar. Örneğin, bir bina için “yüksek yapı” yeterli bir tanım değildir; ancak “en az 10 katlı olan yapılara bina denir” açıklaması koşullu bir definasyon örneği olabilir.

Koşullu definasyonlar, kategorik definasyonlardan farklıdır ve belirli bir şartı karşılamayan nesneler tanımlanmaz. Özellikle matematik ve bilim gibi disiplinlerde kullanılır. Örneğin, fonksiyonel bir grup, molekül yapısında belirli atomlardan meydana gelir ve bu yapı belirli özelliklere sahipse fonksiyonel bir grup olarak adlandırılır.

Tarif Edici Definasyon

Tarif edici definasyon, bir nesne ya da kavramın yapısal özelliklerini detaylı olarak açıklar. Bu tip definasyonlar, belirsizlikleri gidermek ve tam bir anlam sağlamak için kullanılır. Örnek olarak, “masa” terimi, yatay bir yüzeye, bacaklara ve bir üst yüzeye sahip mobilya tasvir eder. Bu tip definasyonlar, kavramların tanımını daha net ve anlaşılır hale getirir.

Definasyonun Önemi

Definasyon, günlük hayatta karşılaşılan kavramları anlamamızı sağlar ve insanların birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olur. Bilimsel açıdan ise, definasyon bir disiplinin temel taşlarından biridir ve konuların kesin olarak tanımlanmasını sağlar. Bu nedenle, doğru bir şekilde tanımlanmış terimlerin kullanımı çok önemlidir.

Günlük hayatta, definasyonlar meslek gruplarında, hukukta, bilimde ve teknolojide sık sık karşılaşılan kavramları açıklamak için kullanılır. Örneğin, bir mühendis, bir proje planında yer alan terimleri tam olarak anlamazsa, projenin başarısız olma olasılığı artabilir. Benzer şekilde, bir hukukçunun kesin ve net bir şekilde tanımlanmış terimler kullanması, davaların doğru bir şekilde anlaşılmasını ve çözülmesini sağlar.

Bilimsel açıdan, definasyonlar bir alanın temel kavramlarının özetlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Doğru terimlerin kullanımı, bilimsel yazıların daha anlaşılır ve açık olmasını sağlar. Ayrıca, kesinlik ve doğruluk sağlayarak bilimsel çalışmaların kalitesini artırır. Bilim adamları, terimleri doğru şekilde definasyon etmek zorundadır, çünkü yanlış tanımlamalar, yanlış sonuçlara ve hatalı hipotezlere neden olabilir.

Özetlemek gerekirse, günlük hayatta ve bilimde definasyonların doğru kullanımı çok önemlidir. Yanlış definasyonlar, iletişim kopukluğuna, hatalı sonuçlara ve başarısızlığa neden olabilir. Bu nedenle, terimlerin doğru bir şekilde tanımlanması kritik öneme sahiptir.

Sınırlanabilirlik Sorunu

Definasyon belirli sınırlar içinde tanımlanabilir olmalıdır, ancak her zaman sınırları belirlemek kolay olmayabilir. Bazı kavramlar, birden fazla anlam taşıdığı için sınırları belirlemek zor olabilir. Bu nedenle sınırlanabilirlik sorunu bazı durumlarda ortaya çıkabilir. Sınırlanabilirlik sorunu, kavramın sınırlarının belirli olmadığı ya da birden fazla tanımının olmasıdır.

Sınırlanabilirlik sorununun çözümü, tanımı belirli ve açık hale getirmektir. Bu kavramda kullanılan anahtar kelime, kavramın tanımını tamamlamada büyük bir rol oynar. Kavramın sınırlarını belirlemek için örnekler kullanılabilir. Ancak örneklerin seçimi ve kullanımı önemlidir, çünkü yanlış örnekler sınırlandırma sorununu daha da kötüleştirebilir.

Bir diğer çözüm ise, kavramın yer aldığı disiplin ve alanlarda yapılan çalışmaların incelenmesidir. Bu sayede, belirli bir alanda kavramın nasıl kullanıldığı ve sınırlarının nasıl belirlendiği anlaşılabilir.

Sınırlanabilirlik sorununa yönelik bir diğer çözüm, belirli bir alanda kullanılan anahtar kelimeleri incelemektir. Anahtar kelimeler, kavramın tanımında büyük öneme sahiptir. Çünkü anahtar kelimeler, kavramın sınırlarının belirlenmesinde etkilidir.

Örneklendirme Yöntemleri

Definasyon yaparken örneklendirme yöntemleri, analitik ve sentetik definasyonda kullanılan en önemli araçlardan biridir. Analitik definasyonda, genellikle kategori definasyonunda örneklendirme yöntemi kullanılır. Kategori definasyonunda örneklendirme, tanımlanacak şeyin özelliklerini belirlemek için kullanılır. Örneğin, hayvan kategorisi belirlerken, örnekler kullanarak kategorinin özelliklerini belirleyebiliriz. Sentetik definasyonda ise, koşullu ya da tarif edici definasyonda örneklendirme yöntemi kullanılabilir. Örneğin, “bir kitap, kağıt üzerine yazılmış ve bir kapakla bağlanmış bir yayındır” ifadesinde, “kitap” örneklenerek tanım yapılır.

Yorum yapın

casibom